Undervisning i traditionellt djeméspel från Mali och Guinea

Cikada bedriver undervisning för nybörjare, fortsättare och avancerade elever. Undervisningen bygger på traditionella rytmer från Malinkéfolket i Mali och Guinea. Fabian undervisar även i en originell spelstil från Wazoulouområdet, som ligger i gränslandet mellan Mali och Guinea. Rytmerna från Wazoulou har samma grund som de klassiska malinkérytmerna, men spelas ofta på mindre trummor. Traditionen från Wazoulou är vida känd för sin "shufflekänsla" i musiken, vilken frammanar en galoppkänsla som ger en mer suggestiv känsla. Unikt för Wazouloutraditionens sätt att spela är att den är dynamisk med hjälp av finstilta fingerslag på djembén.


För nybörjare gäller ett varsamt steg in i den komplexa världen av Västafrikanska rytmer.

 • grundlig genomgång av de olika grundslagen på djembétrumman
 • hur lär jag mig att hålla en jämn rytm
 • hur ackompanjerar jag en solist
 • vilka grundrytmer spelas på de tillhörande bastrummorna
 • Påbyggnad för fortsättare:

 • fler slag och klangbilder på djemetrumman
 • traditionella solofraser
 • varitioner på bastrummorna
 • Undervisning för avancerade:

 • En mer heltäckande och grundlig förklaring för hur de olika stämmorna interagerar med varandra.
 • Mer djupgående och variationsrikare soloexempel på djembé
 • Genomgång av Gumbé; kommunikationen mellan bastrummor och djembésolisten
 • Fler knep för ett elegantare och subtilare solospel
 • Uppdelningen och teorin om de tre Rytmikfamiljerna
 • För mer info kontakta: fabianhildebrand@hotmail.com

  Kursutbud

  Cikada erbjuder kvällskurser, helgkurser, årsprogram och privatlektioner. För mer frågor angående kurstider och prisuppgifter kontakta gärna Cikada.